Ανάκτηση στοιχείων πρόσβασης


Σε περίπτωση που ξεχάσατε τα στοιχεία πρόσβασης σας στην υπηρεσία e-bill, συμπληρώστε το email που δηλώσατε κατά την αρχική εγγραφή σας.

Σύντομα ένα νέο μήνυμα θα σας σταλεί, με οδηγίες για το πώς θα αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης.

Παρακαλούμε ελέγξτε τα εισερχόμενα μηνύματα του e-mail σας.