Όροι χρήσης του Iστότοπου Deya-ebill

Όροι χρήσης του Iστότοπου Deya-ebill

1. Εισαγωγή

Η χρήση του Iστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση. Υπόκειται σε απροειδοποίητες αλλαγές .

2.         Περιεχόμενο - Ευθύνη

Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Η Δ.Ε.Υ.Α. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη των ιστοσελίδων του Ιστότοπου. Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Η χρήση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Δική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Από καιρού εις καιρόν, ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, για την εξασφάλιση περισσότερων πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους προτεινόμενους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.

3.         Υποχρεώσεις Χρηστών

Ο παρών ιστότοπος περιέχει υλικό του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες ή διαθέτουμε άδεια χρήσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την όψη, την εμφάνιση και τα γραφικά, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η αναπαραγωγή, αναμετάδοση ή διανομή του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη απαγορεύεται. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση του Ιστότοπου.

4.         Προσωπικά Δεδομένα

Η εγγραφή στον Ιστότοπο γίνεται με την καταχώρηση του email και του κωδικού πρόσβασης (password) που επιθυμεί ο χρήστης. Υποχρεωτικά πεδία είναι το ονοματεπώνυμο, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής και ο αριθμός του υδρομέτρου. Με αυτά τα στοιχεία ελέγχεται η ορθότητα της εγγραφής.  Η ενεργοποίηση του λογαριασμού χρήστη γίνεται με αποστολή email ενεργοποίησης σε αυτόν.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δύναται να τηρεί  αρχείο με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Η επεξεργασία αυτών των στοιχείων αφορά μόνο την από μέρους της Δ.Ε.Υ.Α. επικοινωνία και ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών. Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν δίνεται σε τρίτους.

Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα των άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997 υποβάλλοντας αίτημα στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Δ.Ε.Υ.Α.. Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί σε άλλα πρόσωπα, πλην των ανωτέρω ρητά αναφερόμενων, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών.

Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του Ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

 

5.         Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του δικτύου

 Η Δ.Ε.Υ.Α. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Δ.Ε.Υ.Α. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Δ.Ε.Υ.Α. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

6.         Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας On Line Πληρωμής

Η Υπηρεσία On Line Πληρωμής είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο deya-ebill για τους εγγεγραμμένους Χρήστες. Οι χρήστες της Υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν τον προσωπικό τους Λογαριασμό Ύδρευσης. Το Link της Πληρωμής είναι ενεργό στον πιο πρόσφατο ενεργό Λογαριασμό του χρήστη.

Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τύπου VISA, MASTERCARD & MAESTRO.

H παραπάνω Υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη Τράπεζα η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της συνεργαζόμενης Τράπεζας και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της Επιχείρησης (και της υπηρεσίας της).

Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται στο διαδικτυακό περιβάλλον της Τράπεζας και η Δ.Ε.Υ.Α. δεν διατηρεί πρόσβαση σε στοιχεία όπως ο αριθμός κάρτας, η ημερομηνία λήξης και το cvv2. Συνεπώς η Δ.Ε.Υ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, ενημερώνεται η οικονομική κίνηση στην αντίστοιχη καρτέλα κατόπιν λήψης της συγκεκριμένης πληροφορίας από την Τράπεζα μέσω σχετικού αρχείου. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 5 ημέρες, που εξαρτάται αποκλειστικά από το διάστημα που χρειάζεται για την επεξεργασία και αποστολή δεδομένων από την Τράπεζα.

Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν ή και να αποθηκεύσουν την ηλεκτρονική απόδειξη της συναλλαγής.

Η Δ.Ε.Υ.Α. λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων των συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, ποσό πληρωμής, επιτυχής/ανεπιτυχής συναλλαγή) τα οποία συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήξης, εκτέλεσης και ολοκλήρωση της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται ούτε μεταδίνονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε και ρητά συναινείτε στη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από την Δ.Ε.Υ.Α. όσο και από την συνεργαζόμενη τράπεζα κατά την χρήση της υπηρεσίας.

Οι  χρήστες  οφείλουν  να  λαμβάνουν  όλα  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  για  τη διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, όπως αυτές παρέχονται από τη Δ.Ε.Υ.Α. και σύμφωνα  με  τις  παρεχόμενες  οδηγίες,  έχοντας  υπόψη  τους  ότι  οι κανόνες ορθής  συμπεριφοράς  πρέπει  να  διαφυλάσσονται  και  κατά  τη  χρήση  των εφαρμογών αυτών. Ακόμα οι χρήστες αποδέχονται ότι απαγορεύεται να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών,  να  διαταράξουν  την  ομαλή  λειτουργία  των  δικτύων,  να  εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό  και  γενικά  να  υποβαθμίσουν  το  επίπεδο  ασφάλειας  των συστημάτων. Σε περίπτωση που ο πελάτης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό  με  την  ασφάλεια  των  στοιχείων  του  ή  των συναλλαγών  του  θα  πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών της  Δ.Ε.Υ.Α. και να αναφέρει το πρόβλημα.

Ο  χρήστης πρέπει  να  κατανοήσει  ότι  είναι  υπεύθυνος  για  κάθε πράξη του  στο  διαδίκτυο  και  να μην  χρησιμοποιεί  τις  παρεχόμενες  εφαρμογές  με  παράνομο  ή  αντισυμβατικό  τρόπο.  Ως παράνομη  και  αντισυμβατική  συμπεριφορά  κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών,  λογίζεται  και  κάθε  περίπτωση  παραβίασης  του  νόμου  και  ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς εκβιασμού,  λιβελογραφίας,  συκοφαντικής δυσφήμισης,  ρατσιστικής  μεταχείρισης,  παιδοφιλίας,  παρακολούθησης  ή  διαρροής απόρρητων πληροφοριών,  κ.ο.κ.

 

7.         Εφαρμοσμένο Δίκαιο - Δωσιδοκία

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από αυτή την χρήση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

 

 8.  "Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.  σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"

 9.  Ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α.

 

TERMS OF USE

1. INTRODUCTION

THE USE OF THIS WEBSITE IS CONDUCTED BY THE GENERAL TERMS WHICH THE USERS ARE CALLRD TO READ CAREFULLY BECAUSE THE USE OF THIS WEBSITE DEMANDS THEIR ACCEPTANCE.

2. CONTENT – RESPONISBILITY

THE WEBSITE IS GIVEN AS IT IS, WITHOUT THE ABILITY OF MODIFICATION FROM THE USERS PART.  D.E.Y.A. PERSONEL IS DOING ITS BEST TO PROVIDE SAFE BROWSING TO THE USERS. D.E.Y.A.P. DOES NOT COMMIT OR PROVIDES ANY GUARANTEE NOR UNDERTAKE ANY RESPONSIBILITY THAT HAS TO DO WITH THE SAFETY AND THE CONTENT OF THE WEBSITE.

THE USE OF ANY INFORMATION  FROM YOUR PART THAT APPEAR ON THIS WEBSITE IS AT YOUR SOLE RISK INCLUDING THE DANGER THAT MIGHT BE CAUSED BY THE USE OF ANY CONTENT. YOUR RESPONSIBILITY IS TO PROVIDE THAT ANY PRODUCTS, SERVICES OR INFORMATION THAT ARE BEING PROVIDED THROUGH THIS WEBSITE MEETS YOUR DEMANDINGS.

FROM TIME TO TIME THIS WEBSITE MIGHT PROVIDE LINKS TO OTHER WEBSITES WHICH HAVE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THEIR CONTENT AND THEREFORE THE SAFETY OF THEIR WEBSITE. THESE LINKS ARE PROVIDED FOR YOUR FACILITATION SO THAT YOU CAN GET MORE INFORMATION.THIS DOES NOT MEAN THAT WE APPROVE OF THOSE LINKS. WE  ARE NOT LIABLE FOR THE CONTENT OF THE LINKS.

3. USERS RESPONSIBILITIES

THIS WEBSITE PROVIDES MATERIAL WHICH WE OWN OR HAVE THE APPROPRIATE LICENCE OF USE. THIS MATERIAL INCLUDES WEB DESIGNS, ORDINANCE, THE APPEARANCE AND THE GRAPHICS WITHOUT LIMITATION TO THESE AND IS PROTECTED FROM ALL THE RELEVANT LAWS. THE USER IS NOT ALLOWED TO REPRODUCE OR  USE ANY CONTENT OF THE WEBSITE. THE USERS ARE OBLIGED TO USE THIS WEBSITE WISELY.

4. PERSONAL INFORMATION

SUBSCRIPTION ON THIS WEBSITE IS DONE BY GIVING THE E-MAIL AND PASSWORD THE USER DESIRES. OBLIGATORY FIELDS ARE a) YOUR NAME b) YOUR SURNAME c) THE CODE OF E-PAYMENT AND d) THE INDUSTRIAL NUMBER OF THE METER. WITH THESE INFORMATION WE CAN VERIFY THAT THE ACCOUNT IS REAL. THE ACTIVATION OF THE E-BILL ACCOUNT IS DONE THROUGH AN E-MAIL WHICH IS SENT TO THE USER.

D.E.Y.A. CAN KEEP A RECORD OF ALL THE USERS SUBSCRIPTIONS. PROCESSING THESE INFORMATION CONCERNS D.E.Y.A. TO INFORM OR SEND NEWS TO THE USERS. NONE OF THE ABOVE INFORMATION IS GIVEN TO ANYONE ELSE.

THE USER KEEPS THE RIGHTS 11 UNTIL 13 OF THE LAW 2472/1997 BY APPLYING TO THE CUSTOMER OFFICE OF DEYAP. D.E.Y.A.P. DOES NOT REVEAL OR PUBLISHES TO OTHERS THE USERS PERSONAL INFORMATION.

D.E.Y.A. IS NOT TO COMPLAIN IF ANY OF THE USERS PERSONAL INFORMATION IS LEAKED THROUGH THIS WEBSITE AS A RESULT OF CARELESS ACTS OF THE USER.

5. AVAILABILITY – SAFETY OF THE WEB

D.E.Y.A. KEEPS THE RIGHT OF CHANGING, MODIFYING OR DISCONNECTING TEMPORARILY OR PERMANENTLY PARTS OR SECTIONS OF THIS SITE, FOR MAINTENANCE, UPGRADING OR ANY OTHER REASON WITHOUT INFORMING THE USERS. D.E.Y.A. DOES NOT GUARANTEE THAT THE SITE WILL WORK PROPERLY AT ALL TIMES BECAUSE THIS MIGHT HAVE TO DO WITH THE HARDWARE THE USERS USE, THE INTERNET CONNECTION OF THE USERS OR THE NUMBER OF PEOPLE BROWSING THROUGH THIS SITE.

THE USERS AKNOWLEDGE AND ACCEPT THAT D.E.Y.A. HAS NO RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGE OR PROBLEM THAT IS CAUSED FROM USING THIS WEBSITE.

D.E.Y.A. DOES WHATEVER IT TAKES TO PROTECT THIS WEBSITE FROM VIRUSES BUT CANNOT GUARANTEE THAT IT WILL NEVER BE ATTACKED BY ONE. THEREFORE THE USER MUST TAKE CARE FOR HIS PROTECTION (ANTIVIRUS-FIREWALL- etc) BEFORE USING THIS WEBSITE TO GET INFORMATION OR PRINT HIS BILLS.

6. TERMS OF USING ON LINE PAYMENT

THE SERVICE OF ON LINE PAYMENT IS AVAILABLE ON THE DEYA-EBILL WEBSITE FOR ALL SUBSCRIBED USERS. THE USERS OF THIS SERVICE CAN PAY THEIR PERSONAL WATER BILL. THE LINK FOR THAT PAYMENT IS ACTIVE ON THE USERS LAST WATER BILL.

PAYMENT IS AVAILABLE BY USING CREDIT CARDS OR CASH CARDS (VISA-MASTERCARD & MAESTRO).

THIS PAYMENT IS AVAILABLE WITH PARTNERSHIP WITH THE USERS BANK, WHICH PROVIDES ALL THAT IS NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE TRANSACTION. THE PAGE WHERE THE USER INSERTS HIS CARD INFORMATION BELONGS TO HIS BANK AND ALL THE DATA ARE COLLECTED BY THE BANK WITHOUT THE INTERFERNCE OF D.E.Y.A.

ALL TRANSACTIONS ARE MADE ON THE BANKS WEBSITE AND D.E.Y.A. DOES NOT KEEP ANY DATA REFERING TO THE USERS CARD NUMBER, EXPIRATION DATE AND cvv2. THEREFORE D.E.Y.A. HAS NO RESPONSIBILITY THAT MIGHT OCCURE WITH ANY OF THE DATA ABOVE.

IF THE TRANSACTION IS SUCCESSFUL, WE ARE INFORMED FOR THE PAYMENT THROUGH THE BANK. THIS PROCEDURE MAY LAST UP TO 5 DAYS.

FOR ANY DOUBTS OR QUESTIONS THAT HAVE TO DO WITH THE CHARGES OF THE USERS CREDIT CARDS THEY MUST REFER TO THEIR BANK.

THE USERS CAN PRINT OR SAVE THEIR RECEIPT .

D.E.Y.A. TAKES ALL THE NECESSARY MEASURES FOR THE SAFETY OF THE DATA USED FOR THE TRANSACTIONS THROUGH THE WEB. THE TRANSACTIONS INFORMATION (transaction number, electronic payment code, amount, successful/unsuccessful transaction) WHICH ARE GATHERED ARE USED ONLY FOR THE COMPLETION OF THE TRANSACTION. THEY ARE GIVEN ONLY TO THE BANK AND NOONE ELSE. YOU AKNOWLEDGE AND ACCEPT EXPLICITY THAT YOU APPROVE OF ANY CHANGE OF YOUR PERSONAL DATA BY D.E.Y.A. OR YOUR BANK.

CUSTOMERS MUST TAKE ALL NECESSARY MEASURES TO PROTECT THEIR PRIVATE INFORMATION AND MUST USE ALL THE APPLICATIONS AS THEY ARE PROVIDED BY D.E.Y.A. ACCORDING TO ALL THE RULES AND REGULATIONS. MOREOVER THE CUSTOMERS AGREE THAT THEY ARE FORBIDEN TO ATTEMPT TO USE ANY MALFUNCTION OF THE SAFETY MEASURES OF D.E.Y.A. IN ORDER TO ATTAIN ACCESS TO OTHER USERS INFORMATION OR TO USE MALWARE DATA. IF ANY OF THIS COMES TO YOUR ATTENTION YOU MUST CONTACT THE CUSTOMER OFFICE IMMIDIATELY.

THE CUSTOMER MUST REALISE THAT HE/SHE IS RESPONSIBLE FOR HIS/HER ACTIONS ON THE WEB AND MUST NOT USE THE SERVICES GIVEN ILLEGALLY. AN ILLEGALL ACTION IS ΤΗΕVIOLATION OF THE TERMS AND CONDITIONS ABOVE.

7. LAWS

THESE TERMS AND CONDITIONS AND EVERY CHANGE IS PROVIDED BY GREEK LAWS. FOR EVERY VIOLATION RESPONSIBLE ARE THE GREEK COURTS. 

 

8. "The Collection, processing and saving  of your  personal data will be made by D.E.Y.A.  in accordance with EU Regulation 2016/67"